Monthly Archives: April 2011

Verambtelijking van maatschappelijke problemen

In een bijdrage voor¬† ‘De Groene Amsterdammer‘¬† over de grootste problemen van Nederland heb ik het over de verambtelijking van maatschappelijke problemen en het gevaar van bestuurlijk pragmatisme en probleemoplossend denken. Dit brengt belangrijke risico’s met zich mee in een maatschappij als Nederland waar het vertrouwen van burgers in de overheid erg hoog is.