Monthly Archives: June 2012

Overheidsmanagement: België-Holland

In Vlaanderen is Nederland lang gezien als ‘gidsland’, ook voor overheidsmanagement. In dit essay in het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement wordt de achtergrond bij recente hervormingen in het Nederlandse openbare bestuur geschetst en wordt een korte evaluatie van de gevolgen van deze hervormingen gemaakt. Het gaat namelijk niet enkel om puur technische hervormingen, maar ze hebben ook belangrijke, en misschien niet altijd wenselijke, implicaties voor de rol van de overheid in de maatschappij, de verhoudingen tussen politiek en administratie en de verhouding tussen centraal en lokaal bestuur.