Monthly Archives: December 2013

Hoe beoordelen topambtenaren veranderingen? De bijzondere positie van de Nederlandse topambtenaar

Dit artikel in het blad Bestuurskunde toont hoe topambtenaren in tien Europese landen veranderingen in de publieke sector beoordelen op een aantal dimensies, zoals kwaliteit, kostenefficiëntie, ethiek, effectiviteit en de aantrekkelijkheid van de publieke sector als werkgever. Nederlandse topambtenaren worden vergeleken met collega’s van negen andere Europese landen. Het onderzoek is gebaseerd op de grootschalige academische COCOPS Top Executive Survey. Resultaten tonen dat topambtenaren in Nederland positief zijn over veranderingen in de kostenefficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening, maar zich zorgen maken over de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en het vertrouwen van burgers in de overheid. Tegelijk zijn Nederlandse topambtenaren het meest positief over veranderingen in de werking van de publieke sector van alle ondervraagde topambtenaren. Enkel voor wat betreft de aantrekkelijkheid van de publieke sector als werkgever scoort Nederland eerder slecht in de Europese vergelijking.