Books and edited volumes

Also check the following page:

Van de Walle, S. & Raaphorst, N. (eds)(2019). Inspectors and enforcement at the front line of government. Houndmills: Palgrave. ISBN 978-3-030-04057-4

Van de Walle, S. & Groeneveld, S.(eds) (2016). Theory and practice of public sector reform. (Critical Studies in Public Management series), London: Routledge

Hammerschmid, G., Van de Walle, S., Andrews, R. & Bezes, P. (eds)(2016, 2017 paperback edition). Public administration reforms in Europe. The view from the top. Cheltenham: Edward Elgar.

Van der Veer, L., Van Sluis, A., Van de Walle, S., Ringeling, A.. (2013). Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen. Politiewetenschap 71, Politie en Wetenschap/Reed Business.

Groeneveld, S. & Van de Walle, S. (eds)(2011). New steering concepts in public management. Research in Public Policy Analysis and Management series, Vol. 21. Bingley: Emerald

Van Dooren, W. & Van de Walle, S. (eds) (2008; 2011  paperback edition). Performance information in the public sector: How it is used. Houndmills: Palgrave.

Reynaert, H., Van de Walle, S. & Verlet, D. (eds.) (2006). Burgers en hun Overheid: Naar een DJ-overheid? . Brugge: Vanden Broele.

Van de Walle, S. (2006). Handleiding klantentevredenheidsmetingen voor de publieke sector. Brussel & Leuven: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap & Instituut voor de Overheid. (booklet).

Van de Walle, S., Proeller, I., Vass, L. (2010). Special issue: Citizen vs. customer. In: NISPAcee Journal of Public Administration and Public Policy, II(2)

Van de Walle, S. & Van Dooren, W., (2008). Symposium on Measuring and comparing the performance of public sectors and public institutions’, In: International Review of Administrative Sciences, 74(4)

Van de Walle, S., Van Dooren, W., (2006). Special issue on ‘The contingencies of performance measurement’, In: International Journal of Productivity and Performance Management, 55 (6).

Bouckaert, G., Laegreid, P., & Van de Walle, S. (2005). Symposium on ‘Trust, Quality Measurement Models, and Value Chain Monitoring’, In: Public Performance and Management Review, 28 (4).

Van de Walle, S. & De Weirdt, W. (2004). Special issue on ‘Integriteit en Betrouwbare Overheid’, In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 9 (4).