Other peer-reviewed articles

Also check the following pages:

Gadellaa, S., Curry, D. & Van de Walle, S. (2015). ‘Hoe bestuurskundig is de bestuurskunde? Nederlandse bestuurskundigen vergeleken met hun Europese vakgenoten’. In: Bestuurskunde, accepted

Groeneveld, S., Bouwman, R. & Van de Walle, S. (2015). ‘Is er een trade-off tussen wetenschappelijke impact en praktijkrelevantie? Een analyse van de publicaties van bestuurs- en politieke wetenschappers in Nederland (2006-2011)’. In: Bestuurskunde, accepted

Van de Walle, S., Dorsman, S., Homan, T. (2013). ‘Hoe beoordelen topambtenaren veranderingen? De bijzondere positie van de Nederlandse topambtenaar’, In: Bestuurskunde, 22(4): 58-70.

Dijkstra, G. & Van de Walle, S. (2011). ‘Good governance en ontwikkelingsbeleid: Spijkerhard  of boterzacht?‘, In: Bestuurskunde, 20(2): 23-32.

Van de Walle, S. (2010). ‘Vertrouwen en vertrouwdheid: Waar komen vertrouwen en wantrouwen in justitie vandaan?’, In: De Orde van de Dag: Criminaliteit en Samenleving, issue 52,: 21-26

Van Roosbroek, S., Van de Walle, S., & Maes, R. (2007). ‘De vervormde spiegel van de ombudsman: Een onderzoek naar de verzoekers bij de Belgische ombudsman’, In: Bestuurskunde, 16 (1): 91-101.

Loyens, K., & Van de Walle, S. (2006). ‘Participatie voor iedereen?’, In: Burger, Bestuur & Beleid: Tijdschrift voor Bestuurskunde en Bestuursrecht, 3 (4): 313-328.

Van Roosbroek, S., & Van de Walle, S. (2006). ‘De ombudsman en de klager: tevredenheid en herstel van het vertrouwen’, In: Burger, Bestuur & Beleid: Tijdschrift voor Bestuurskunde en Bestuursrecht, 3 (2): 105-117.

Thijs, N. & Van de Walle, S. (2005). ‘De Ducpétiaux à Copernic: 150 années de réformes administratives en Belgique’. In: Administration publique: Revue du droit public et des sciences administratives, (1): 33-50.

Van de Walle, S. (2005). ‘Beoordeling van overheidsdienstverlening: individuele evaluatie of sociale opinie?’ [Assessments of public service delivery: individual evaluations or social opinions?], In: Burger, Bestuur en Beleid: Tijdschrift voor Bestuurskunde en Bestuursrecht, 2 (2): 130-145.

Kampen, J. K., Van de Walle, S., Maddens, B. & Bouckaert, G. (2005). ‘Bronnen van ontevredenheid en wantrouwen in Vlaanderen: een open vraag?’ [Sources of dissatisfaction and distrust in Flanders: an open question?], In: Burger, Bestuur en Beleid: Tijdschrift voor Bestuurskunde en Bestuursrecht, 2 (1): 22-27.

Gelders, D. & Van de Walle, S. (2004). ‘Ambtenarij en politie in the picture: overheidshervormingen en hun actoren in de media’ [Civil servants and police in the picture: public sector reforms and the actors in reform in the media], In: Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 31 (2): 86-97.

Van de Walle, S. & Kampen, J. K. (2004). ‘Maatschappelijke stemmingen als determinant van consumentenvertrouwen en politiek vertrouwen’ [Social moods as determinant of consumer confidence and political trust], In: Tijdschrift voor Economie en Management, XLIX (3): 477-490.

Van Dooren, W. & Van de Walle, S. (2004). ‘Zelf-evaluatie vs zelf-promotie? Een onderzoek naar de motieven voor het gebruik van het Common Assessment Framework (CAF) bij Belgische overheidsdiensten’ [Self-evaluation or self-promotion? A review of the motives for using the Common Assessment Framework in Belgian public services], In: Bestuurskunde, 13 (2): 87-98.

Van de Walle, S. & Kampen, J. K. (2003). ‘Ambtenaren zijn lui! Een poging tot verklaring van stereotype beelden over ambtenaren en overheidsdiensten’ [Bureaucrats are lazy! An attempt at explaining bureaucratic and public service stereotypes], In: Burger, Bestuur en Beleid: Tijdschrift voor Bestuurskunde en Bestuursrecht, 1 (0): 23-38.

Van de Walle, S. & Kampen, J. K. (2002). ‘Zijn ontevreden klanten ontevreden: Over zin en onzin van gebruikersbevragingen bij de overheid’ [Are dissatisfied customers really dissatisfied? Sense and nonsense in customer surveys in government], In: Tijdschrift voor Politiek, Beleid en Maatschappij, 29 (3): 146-155.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s