Other publications

Also check the following pages:

van der Voet, J. & Van de Walle, S. (2013). Topambtenaren en de crisis. Openbaar Bestuur

Hammerschmid, G., Van de Walle, S. & Štimac, V. (2013). What determines whether top public sector executives actually use performance information? In: Grace, C. (ed.). Benchmarking for improvement. Solace Foundation Imprint pamphlet, pp. 45-47

Van de Walle, S., Hammerschmid, G., Štimac, V., & Oprisor, A. (2013). How do top public sector executives rate reforms? PUBLIC, ESADE IDGP newsletter, no. 29. (also in Spanish as ‘¿Cómo valoran las reformas del sector público sus altos directivos?’)

Van de Walle, S. (2012). Bestuurskundigen beperken zich tot navelstaren. Sociale Vraagstukken, 7 aug 2012

Van de Walle, S. (2012). Naar een vergelijkende bestuurskunde van de 27. Rotterdam, Rede uitgesproken op 28 juni 2012 bij de aanvaarding van het ambt van Persoonlijk Hoogleraar ‘Vergelijkende Bestuurskunde’ bij de opleiding Bestuurskunde van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Van de Walle, S. (2012). Overheidsmanagement: België-Holland. In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, (1): 4-9

Van de Walle, S. (2010). Overtolligheid en rommeligheid in publieke organisaties: Het belang van bricolage en improvisatie in innovatieve en crisisbestendige organisaties. In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 14 (4): 72-80.

Van de Walle, S. & Scott, Z. (2009). The role of public services in state- and nation building: Exploring lessons from European history for fragile states. Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC) Research Paper, University of Birmingham

Van de Walle. S. (2009). Book review of ‘De staat van de publieke dienst: Het oordeel van de burger over de kwaliteit van overheidsdiensten’ by E. Pommer, H. van Kempen, & E. Eggink. In: Mens en Maatschappij, 84 (2): 237-238

Van de Walle, S. (2009). ‘Trust in the justice system: A comparative view across Europe’. Prison Service Journal, no. 183: 22-26.

Van de Walle, S., & Bovaird, T.  (2008). ‘In the know or out of the loop?’. In: Public Money and Management, 28 (4): 196-8.

Van de Walle, S. (2007). Book review of ‘Local politics a resource for democracy in Western Europe: Local autonomy, local integrative capacity, and citizens’ attitudes toward politics’ by Angelika Vetter. In: Local Government Studies, 33 (5): 773-4.

Van de Walle, S., Baker, K., & Skelcher, C. (2007). ‘Meer macht voor lokale overheden? Een Europese vergelijking’. In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 12(1): 4-13

Van de Walle, S. (2007). Tevredenheidsmetingen: technieken en ervaringen. In: Thijs, N. & Bouckaert G. (eds.), Kwaliteit in beweging: Ervaringen met kwaliteitsmanagement in lokale besturen. Brugge: Vanden Broele, pp. 187-200

Van Roosbroek, S., & Van de Walle, S. (2007). Kwaliteit, vertrouwen en het lokale niveau. In: Thijs, N. & Bouckaert G. (eds.), Kwaliteit in beweging: Ervaringen met kwaliteitsmanagement in lokale besturen. Brugge: Vanden Broele, 55-70

Van de Walle, S. (2007). Citizens’ trust in the public sector. PUBLIC, ESADE IDGP newsletter, no. 11.

Van de Walle, S. (2007). Book review of ‘Why politics matters: making democracy work’ by Gerry Stoker. In: Local Government Studies, 33 (1): 150-151.

Van de Walle, S. (06/10/2006). Pas op met indicatoren. De Tijd. [Op-Ed].

Van de Walle, S. (2006). ‘Een grote, dure en niet efficiënte overheid? Indicatoren voor het vergelijken van publieke sectoren in de EU’. In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 11(3): 27-35.

Van Roosbroek, S., Thijs, N. & Van de Walle, S. (2006). Handvesten in de publieke sector in een context van klachtenmanagement. In: Schram, F. (ed.). Klachtenmanagement: Handboek voor openbare besturen, Brussel: Politeia. pp. 81-133

Van Roosbroek, S. & Van de Walle, S. (2006). Dicht bij de burger? Vertrouwen, tevredenheid en legitimiteit op lokaal niveau. In: De Rynck, F. & Waeyenberg, E. (eds.), Lokale besturen in Vlaanderen: intra- en interbestuurlijk doorgelicht. Jaarboek Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Brugge: Die Keure. pp. 7-29.

Van de Walle, S. (2005). ‘Tevredenheid met lokale dienstverlening’. In: Praktijkgids Management Lokale Besturen, 255 (Juni): 99-124.

Van Dooren, W., Sterck, M. & Van de Walle, S. (2005). Ver(on)gelijkt? De mogelijkheden en moeilijkheden van internationale indicatoren. In: Steunpunt voor Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Vlaanderen en/in Europa: omgaan met de Unie en vergelijkend leren. Brugge: Die Keure, pp. 9-28.

Van de Walle, S. (2005). ‘Percepties over het gerecht: De praktische (on)bruikbaarheid van hitparades’. In: Orde van de dag: criminaliteit en samenleving, (29): 45-48.

Van de Walle, S. (2004). Perceptions of administrative performance: the key to trust in government? (diss. doct.  Leuven: Instituut voor de Overheid.

Van de Walle, S. (2004). ‘Kan er iets geregeld worden? Corruptie bij de overheid in cijfers . In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 9 (4): 39-45.

Bouckaert, G., Maddens, B., Kampen, J. K. & Van de Walle, S. (2004). Vertrouwen en overheid! Living apart together? In: Reynaert, H. & Verlet, D. (ed.). Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak, Brugge: Vanden Broele, pp. 1-15.

Van de Walle, S., & Kampen, J. K. (2003). De kloof met de burger: crisis of creatie? In: Terzake: Tijdschrift voor Lokaal Beleid en Samenlevingsopbouw. Nr. 10 (december), pp. 8-10.

Van de Walle, S. (05/08/2003). Studie efficiëntie administratie bewijst vooral imagoprobleem . De Financieel-Economische Tijd [Op-Ed].

Van de Walle, S., Bouckaert, G., & Kampen, J. K. (2001). Klantenmanagement: gebruikersbevragingen bij de overheid , In: Nieuwsbrief Overheidsmanagement, Kluwer, nr. 30, 26 december, pp. 25-29.

Van de Walle, S., Bouckaert, G., & Kampen, J.K. (2001). Gebruikersbevragingen bij de overheid , In: Newsletter Quality, Kluwer, vol. 9, nr. 78, pp. 10-12.