Research reports

Here you can download my research reports

Also check the following pages:

Van de Walle, S. and Wassenaar, T. (2014). Coördinatie binnen de overheid: Overzicht van trends en literatuur, en implicaties voor verantwoording en responsiviteit. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur

Curry, D., Blijleven, W., Van de Walle, S. (2014). Current and future trends in public sector reform: The views of trade unions and consultants in ten European countries. COCOPS Research Report 8.4 Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Curry, D., Jilke, S., Hammerschmid, G. & Van de Walle, S. (2014). Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future – final summary. COCOPS Policy Brief 8

Andrews, R., Jilke, S. & Van de Walle, S. (2014). The impact of public sector reform in Europe on social cohesion. COCOPS Policy Brief 6

Curry, D. Van de Walle, S. & Gadellaa, S. (2014). Public Administration as an academic disicpline: Trends and changes in the COCOPS academic survey of European Public Administration scholars. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Andrews, R., Downe, J., Guarneros-Meza, V., Jilke, S. & Van de Walle, S. (2013). Public management reforms and emerging trends and effects on social cohesion in Europe. COCOPS Research Report 6.1. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Hammerschmid, G., Van de Walle, S., Oprisor, A. and Štimac, V. (2013). Trends and Impact of Public administration Reforms in Europe: Views and Experiences from Senior Public Sector Executives. COCOPS Policy Brief

Hammerschmid, G., Van de Walle, S., Andrews, R., Bezes, P., Görnitz, A., Oprisor, A., Štimac, V. (2013). Public Administration Reform in Europe –Views and Experiences from Senior Executives in 10 Countries. COCOPS WP3 Cross-national Report. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam

Jilke, S., Van de Walle, S. & van Delft, R. (2013) . Public Sector Reform in the Netherlands – Views and Experiences from Senior Executives: COCOPS National Report for The Netherlands. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam

Clifton, J. Diaz-Fuentes, D., Fernandez-Gutierrez, M., James, O., Jilke, S.  & Van de Walle, S. (2013). Satisfaction, Voice and Choice in European Public Services. COCOPS Policy Brief

Clifton, J., Diaz Fuentes, D., Fernandez Gutierrez, M., James, O., Jilke, S., Van de Walle, S. (2012). Regulatory reform for services of general interest and trends in citizen satisfaction. COCOPS Report 4.1, 45 p.

Dan, S., Jilke, S., Pollitt, C., van Delft, R., Van de Walle, S., van Thiel, S. (2012). Effects of privatization and agencification on citizens and citizenship: an international comparison. Rapport voor de Eerste Kamer enquête naar ‘De besluitvorming over de  privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten’. 43 p.

Van de Walle, S. & Jilke, S. (2012). Savings in Public Services after the Crisis: A Multilevel Analysis of Public Preferences in the EU27. COCOPS Working Paper No. 8

Andrews, R. & Van de Walle, S. (2012). New Public Management and Citizens’ Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness. COCOPS Working Paper No. 7

Van de Walle, S. & Hammerschmid, G. (2011). Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future. COCOPS Project Background Paper. COCOPS Working Paper No. 1., 37 p.

Van de Walle, S. & Vogelaar, M. (2010). Emergence and public administration: A literature review for the project ‘A New Synthesis in Public Administration’. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Kennis

Van de Walle, S., & Raine, J. (2008).Explaining attitudes towards the justice system in the UK and Europe, Ministry of Justice Research Series 9/08. London: Ministry of Justice.

Van de Walle, S. (2007). A review of international public performance comparators: A report for the Hay Group. Birmingham: School of Public Policy.

Van de Walle, S., & Bovaird, T. (2007). Making better use of information to drive improvement in local public services: A report for the Audit Commission. Birmingham: School of Public Policy.

Van Roosbroek, S., Thijs, N., Van de Walle, S. & Bouckaert, G. (2006).Gebruikershandvesten en charters in internationaal perspectief: aanbevelingen voor een Vlaams dienstverleningscharter. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. 120 p.

Van Roosbroek, S., & Van de Walle, S. (eds.) (2006). Werken aan de Overheid: De mening van de burger. Resultaten van de 4de WADO survey. Leuven: Instituut voor de Overheid. 53 p.

Loyens, K., & Van de Walle, S. (2006). Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling.  (Tweede onderzoeksrapport in het project ‘Duurzame ontwikkeling duurzaam ontwikkelen: beter beleid door participatie’). Leuven: Instituut voor de Overheid. 139 p.

Van de Walle, S., Baker, K., & Skelcher, C. (2006). Empowerment, trust and local government powers: A report for the ESRC Knowledge Transfer Team. Birmingham: Institute of Local Government Studies, University of Birmingham. 13 p.

Loyens, K., & Van de Walle, S. (2005). Participatie voor iedereen? Wenselijkheid en haalbaarheid van gelijke participatie in de consultatie over het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling.  (Eerste onderzoeksrapport in het project ‘Duurzame ontwikkeling duurzaam ontwikkelen: beter beleid door participatie’). Leuven: Instituut voor de Overheid. 150 p.

Van Roosbroek, S., Van de Walle, S., Kampen, J. K., & Bouckaert, G. (2005) Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. 79 p.

Van de Walle, S., Van Roosbroek, S., & Bouckaert, G. (2005). Strengthening Trust in Government: What Role for Government in the 21st Century: Annex: Data on trust in the public sector. Analytical annex prepared for the OECD meeting of the Public Governance Committee at Ministerial Level, Rotterdam, 27-28 November 2005. Paris: OECD. (also available in French).

Van Roosbroek, S., Van de Walle, S., Kampen, J. K., & Bouckaert, G. (2005). Een vergelijking van gevestigde tevredenheids- en vertrouwensmonitoren in binnen- en buitenland. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. 89 p.

Van de Walle, S., Kampen, J. K., Maddens, B. & Bouckaert, G. (2004). Sourcebook, veldwerkverslag en materiaal bij de ‘Werken aan de Overheid’ surveys. Leuven: Instituut voor de Overheid, 306 p. + bijlagen.

Van de Walle, S., Sterck, M., Van Dooren, W. &  Bouckaert, G. (2004). What you see is not necessarily what you get: Een verkenning van de mogelijkheden en moeilijkheden van internationale vergelijkingen van publieke sectoren op basis van indicatoren. Leuven: Instituut voor de Overheid, 61 p.

Kampen, J. K., Van de Walle, S., Bouckaert, G. & Maddens, B. (2004). Burgergericht Besturen: Beleidsaanbevelingen.  Leuven: Instituut voor de Overheid, 32 p.

Kampen, J. K., Van de Walle, S., Bouckaert, G. & Maddens, B. (2003). Dienstverlening van de overheid door de Vlaming beoordeeld. Leuven: Instituut voor de Overheid, 119 p.

Van de Walle S., Kampen J., Bouckaert G. & Maddens, B. (2003). Stereotype beelden over ambtenaren en overheidsdiensten. Leuven: Instituut voor de Overheid, 68 p.

Kampen J. K., Van de Walle S., Bouckaert G. & Maddens, B. (2003). De effecten van context en methode op de uitkomsten van survey onderzoek: Een empirisch vergelijk van drie metingen van het vertrouwen in de overheid. Leuven: Instituut voor de Overheid, 66 p. + bijlagen.

Van de Walle, S., Kampen J. K., Bouckaert, G. & Maddens, B. (2003). Een staalkaart van het vertrouwen: het beeld van de ambtenaar bij de Vlaamse burger en tevredenheid met overheidsdienstverlening. Leuven: Instituut voor de Overheid, 122 p.

Kampen, J. K., Maddens, B., Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2002). Meten en operationaliseren van de concepten tevredenheid met en vertrouwen in de overheid binnen de context van survey-onderzoek. Leuven: Instituut voor de Overheid, 61 p.

Bouckaert, G., Van de Walle, S., Maddens, B. & Kampen, J. K. (2002). Identity vs Performance: An Overview of Theories Explaining Trust in Government. Leuven: Instituut voor de Overheid, 113 p.

Bouckaert, G., Kampen, J. K., Maddens, B., Van de Walle, S. (2001). Klantentevredenheidsmetingen bij de Overheid . Leuven: Instituut voor de Overheid, 64 p.